onsdag 17. februar 2010

iWorld beta

Heej heej, lenge sia sist.


Vi har fått et nytt mediaprosjekt i ukene fremover, og det lyder slik:

”Diskuter hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.”


I dette prosjektet skal jeg diskutere flere sider ved informasjonskløfter i dagens samfunn. En informasjonskløft er et kunnskapskille i en befolkningsgruppe med samme og ulik sosial bakgrunn. Det finnes flere typer informasjonskløfter, vi har f.eks språk og forståelses køfter. Disse kløftene oppstår ved at verden blir ”mindre”, altså vi reiser mye mer enn noensinne, kommuniserer enkelt via nett og bor og studerer mer i utlandet. Det finnes også mediakløfter, som denne oppgaven vil gå ut på. Disse kløftene finner vi i mediasamfunnet til de forskjellige gruppene. Med medier refererer jeg til Avis, internett/PC og Tv

Menneskets enorme utvikling i teknologi har satt både gode og dårlige preg på samfunnet. Vi har ikke lenger kontroll på alt det nye som kommer ut, og hvor fort teknologien forbedres og oppgraderes. Dette etterlater store skiller. De som ikke har tilgang på internett er ikke lenger med å følge opp utviklinger eller det siste nye. Et eksempel på dette er stortings/presidentvalg i fremtiden. Dette vil mest sannsynlig skje via internett, hva hvis man ikke har tilgang? Er man ikke lenger en del av demokratien og verdenssamfunnet hvis man ikke har ipod og trådløs bredbånd på sin egen laptop? Disse utviklingene er med på å skape informasjonskløfter på både internasjonalt, nasjonalt og lokalt basis. I denne oppgaven vil jeg ta tak i de internasjonale informasjonskløftene og drøfte rundt hvordan en økende medialisering kan hjelpe å motvirke situasjonen. Videre vil jeg undersøke om hvordan mediers kontroll og vinkling kan være med på å skape falske oppfatninger, usaklighet og seperasjon hos offentligheten.


Her er noen kilder jeg har brukt (og anbefaler):

- http://www2.hivolda.no/jpv/informasjonskloefter.htm (en lettlest og fin tekst av Jon Peder Vestad, på nynorsk dog)

- http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskløft (selfølgelig, men en god liten artikkel her som er relvant for oppgaven)

4 kommentarer:

 1. "Det finnes flere typer informasjonskløfter, vi har f.eks språk og forståelses køfter. Disse kløftene oppstår ved at verden blir ”mindre”, altså vi reiser mye mer enn noensinne, kommuniserer enkelt via nett og bor og studerer mer i utlandet." Hva med en mer konkret definisjon på de forskjellig type kløftene? Definisjonen blir kanskje litt stor i forhold til oppgaven. Lykke til!

  SvarSlett
 2. Du har med mange viktige momenter i denne innledning. Den blir i lengste laget og tar med for mange betraktninger. Gi ført en kort beskrivelse av dagens situasjon. Presiser oppgava, forklar/definer så sentrale begrep og reis sentrale problemstillinger som du vil diskutere. Du skriver noe språklig uklart; hva er en mediekløft? Hva er en økende medialisering? Hva mener du med å skape separasjon hos offentligheten?

  SvarSlett
 3. "Diskuter hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter."
  Dette var den oppgåva dykk fekk. Eg tykkjer at du har utført den på en grei og oversiktleg måte. Det eg likar med oppgåva di, er at du i starten har gjort greie for kva du skal ta for deg i hovuddelen, før du byrjar på sjølve oppgåva. I tillegg har du med mange viktige moment i teksten din.

  Det du kanskje kunne gjort annerledes, var å endra litt på starten din. Presentasjonen av oppgåva er grei, men etter den burde du byrja med å forklare kva ei mediekløft eigentleg er, fordi dette er relevant infor for å kunne forstå resten av oppgåva. I tillegg kunne du "skippa" en del av momenta du har tatt med. Eg føler ikkje at du har besvart oppgåva fullstendig. Er dette berre ei innleiing? :) For meg ser det slik ut :)

  SvarSlett
 4. Bra innleing!Her har du med det viktigaste, men manglar konkrete definisjonar av sentrale omgrep. Lukke til vidare :)

  SvarSlett